کنفرانس های برگزار شده

 • پیشفرض
 • عنوان
 • تاریخ
 • تصادفی
 • ششمین جشنواره و کنفرانس ملی شکوفا
  ادامه
 • همایش پدافند غیرعامل در نظم بانکی و مالی
  ادامه
 • پنجمین همایش ملی پدافند سایبری
  ادامه
 • اجلاس بزرگ و پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
  ادامه
 • نمایشگاه صنعت بومی پدافند زیستی
  ادامه
 • چهارمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
  ادامه
 • سمینار امنیت اطلاعات سلامت
 • دوره های تخصصی امنیت اطلاعات و دولت الکترونیک
 • اوین همایش بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، کارآفرینی و سرمایه گزاری
 • نخستین کنفرانس ملی تکنولوژی های پیشرفته آزمایشگاه پزشکی
 • همایش بین المللی اقتصاد شهری
بیشتر کلید SHIFT را نگه دارید همه

کنفرانس های برگزار شده

- سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی بحران  - مرکز همایشهای رازی – سال 82

- سمپوزیوم بین المللی افکار سنجی در روابط عمومی - مرکز همایشهای رازی – سال 83

- کنفدراسیون روابط عمومی کشورهای اسلامی – سالن حج وزیارت – سال 83

- همایش اجرا و گویندگی – دانشگاه تهران – سال 84

- اولین کنفرانس شهر الکترونیکی – برج میلاد – سال 86

- جشنواره ملی فناوری اطلاعات – سالن همایشهای  بیمارستان میلاد – سال 87

- اولین کنفرانس و جشنواره نظام اداری الکترونیکی – سالن همایش های بیمارستان میلاد – سال 87

- اولین کنفرانس و جشنواره کودک الکترونیکی – سالن همایش های تلاش – سال 87

- دومین کنفرانس و جشنواره بین المللی نظام اداری الکترونیکی- مرکز همایشهای رازی – سال 88

- دومین کنفرانس و جشنواره کودک الکترونیکی – مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری ­– سال 88

- اولین کنفرانس و جشنواره دانشگاه الکترونیکی – دانشگاه تربیت مدرس – سال 88

- سومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی - دانشگاه آزاد تهران مرکز- سال 89

- اولین کنفرانس مدرسه هوشمند - مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال 89

- سومین کنفرانس و جشنواره کودک الکترونیکی- مرکز آفرینش های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال 89

-  اولین سمپوزیوم بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین – دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال 89

- دومین کنفرانس دانشگاه الکترونیکی – دانشگاه شیراز – سال 89

- همایش انتخاب کارگز نمونه سال - وزارت کار – شهرری- سال 89

- نخستین جشنواره بانک، بیمه و موسسات مالی و اعتباری و لیزینگ – موسسه شهر – شهریور 89

-  چهارمین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیکی-  مرکز همایشهای آدینه - سال 90

- دومین سمپوزیوم بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین- دانشگاه علوم پزشکی تهران – سال 90

- اولین دوره کارگاه آموزشی تربیت مربی PACS – تعاونی علمی آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اسفند90

- دومین دوره کارگاه آموزشی تربیت مربی PACS – تعاونی علمی آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اردیبهشت 91

- پنجمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی-  دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تیر ماه 91

- سمینار تخصصی PACS – پژوهشکده سلامت الکترونیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر – شهریور ماه 91

- سومین سمپوزیوم بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسین- دانشگاه علوم پزشکی تهران – آبان ماه 91

- نخستین کنفرانس تله مدیسین – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- بهمن ماه 91

- کنفرانس فناوری اطلاعات در صنعت نفت – مرکز اموزش شرکت نفت، محموداباد - بهمن ماه 91

- ششمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی-  دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اردیبهشت ماه 92

- چهارمین دوره آموزشی تربیت مربی PACS - پژوهشکده سلامت الکترونیک - مردادماه 92

- دوره آموزشی تربیت مربی PACS – Pacs Admin1 - پژوهشکده سلامت الکترونیک - شهریور ماه 92

- دوره آموزشی تربیت مربی PACS –  ویژه تکنولوژیست ها- پژوهشکده سلامت الکترونیک - شهریور 92 ماه

- دوره آموزشی طراحی وبگاه خبری- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- شهریور 92 ماه

- دوره آموزشی طراحی وبگاه خبری- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- آبان ماه 92

- دومین کنفرانس فناوری اطلاعات در صنعت نفت –  مرکز اموزش شرکت نفت، محموداباد- آبان ماه 92

- دوره آموزشی تربیت مربی PACS –  ویژه مدیران بیمارستانی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دی ماه 92

- سمینار تخصصی امنیت اطلاعات در شبکه های  کامپیوتری- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- بهمن ماه 92

- سمینار تخصصی مدیریت امنیت اطلاعات- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- اسفند ماه 92

- نخستین سمینار تکنیک های نوین تشخیص در آزمایشگاه طبی – قطب بیومتریال - اردیبهشت ماه 93

- دومین کنفرانس تله مدیسین – پژوهشکده سلامت الکترونیک- اردیبهشت ماه 93

- هفتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی-  دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مرداد ماه 93

- نخستین سمینار تخصصی BPMS - دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مرداد ماه 93

- نخستین همایش حریم شهری و توسعه پایدار – شهرداری تهران - مرداد ماه 93

- دومین همایش شهرداری الکترونیکی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مرداد ماه 93

- دومین سمینار تخصصی دفاع سایبری- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- مرداد ماه 93

- سمینار تکنولوژی های پیشرفته آزمایشگاه پزشکی- پژوهشکده مهندسی سیستم های تشخیصی- مهر ماه 93

- نخستین همایش تخصصی بیورزونانس و تشخیص های نوین پزشکی -  سازمان نظام پزشکی- اردیبهشت 93

-  کارگاه آموزشی هک و امنیت - دانشگاه امیرکبیر - دی ماه 92

- کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، ارتباطات، کارآفرینی و سرمایه گذاری – استانداری قم- بهمن ماه 93

- سومین کنفرانس فناوری اطلاعات در صنعت نفت -  مرکز اموزش شرکت نفت، محمودآباد- اسفند ماه 93

- همایش شهر هوشمند – شهر قم – بهمن ماه 93

- کنفرانس تکنولوژی های نوین و مکمل پزشکی - مرکز اموزش شرکت نفت، محمودآباد- بهمن ماه 93

- جشنواره سرآمدی در فناوری اطلاعات - شهر قم – بهمن ماه 93

- سومین کنفرانس فناوری اطلاعات در صنعت نفت - مرکز اموزش شرکت نفت، محمودآباد- اسفند ماه 93

- نمایشگاه سلامت دانشگاهیان- دانشگاه امیرکبیر –اردیبهشت ماه 94

- چهلمین اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام ادری کشور- پژوهشکده اسناد و مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری- اردیبهشت ماه 1394

- هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی-  نهاد ریاست جمهوری- مرداد ماه 1394

- چهل و یکمین اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام ادری کشور- وزارت آموزش و پرورش و مجمع مدیران دبیرخانه های نظام اداری- شهریور ماه 1394

- دومین کنفرانس اقتصاد شهر هوشمند – مرکز همایش های بین المللی آدینه – بهمن ماه 1394

- چهارمین کنفرانس امنیت اطلاعات در صنعت نفت - مرکز اموزش شرکت نفت، محمودآباد- بهمن ماه 1394

- پنجمین کنفرانس پدافند سایبری و امنیت اطلاعات - مرکز اموزش شرکت نفت، محمودآباد – اسفند 1394

- کنفرانس اقتصاد شهری – مرکز همایشهای بانک شهر – اردیبهشت ماه 1395

-چهارمین همایش ملی پدافند سایبری- سازمان پدافند غیرعامل کشور- مرداد 1395

- کنگره فناوری های نوین پزشکی – وزارت بهداشت- آبان 1395

- پنجمین کنفرانس امنیت اطلاعات در صنعت نفت – مرکز آموزش نفت محمودآباد- بهمن 1395

- همایش بهبود در سیستمهای مدیریت شهری – شهرداری تهران – بهمن 1395

- پنجمین همایش پدافند سایبری و امنیت اطلاعات – اسفند 1395

- سمینار تخصصی امنیت اطلاعات سلامت – اسفند 1395

- سومین کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی – تیر 1396

- همایش پدافند بیوسایبری در نظام سلامت- تیر 1396


 

 

 

اطلاعات تماس

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
021-88146121
  www.hpmobin.ir
 تهران خیابان شریعتی نبش خیابان پلیس پلاک ۶۳۳ واحد یک